JAK ZVÝŠIT TRÉNOVANOST VÝŽIVOU

Jak kvalitně regenerovat, aby vaše výkonnost rostla?

Někdo tvrdí, že k růstu výkonnosti se musíte proležet, jiný naopak cítí příležitost, když bude neustále trénovat. Jenže oba tyto tábory se nakonec potkávají na chvostu startovního pole. Proč? Protože pravda je někde uprostřed, jak už to tak bývá.

Odborníci z projektu Sportuj lépe dali dohromady přehled toho nejdůležitějšího kolem regenerace, která je klíčovou fází pro rozvoj výkonnosti. Cenné informace najdeš v článku na webu www.enervit.cz, kde můžeš čerpat i další know-how z oblasti tréninku a výživy. Na eshop.enervit.cz pak můžeš využít svou členskou slevu na nákup.

Jak znázorňuje graf níže, k růstu výkonnosti dochází skutečně až po tréninku v následné fázi regenerace (zotavení) a poté ve fázi tzv. superkompenzace (adaptace), kdy se organizmus snaží přizpůsobit a lépe připravit na předcházející negativní zkušenost tím, že se jakoby předzásobí. Tato fáze se tak nejvíce podílí na růstu výkonnosti. Proto bychom ji neměli nijak omezovat nebo zkracovat, ale maximálně podpořit. Správné tedy je chápat regeneraci jako nedílnou součást tréninku. Ba co více, brát ji jako jeho nejdůležitější část. Díky lepší regeneraci:


  • můžete zařazovat více tréninkových jednotek,

  • můžete i častěji absolvovat intenzivní tréninky, které se nejvíce podílejí na růstu výkonnosti,

  • půjdete do závodu optimálně připraveni, tedy s dostatkem energetických zásob.